Fondi nimi Birdeye Timber Fund
ISIN EE3500110186
Fondi tüüp Mitteavalik kinnine lepinguline kinnisvarafond
Fondi tähtaeg Detsember 2020
UCITS Ei
Valitsemistasu 2% aastas (vt täpsemalt fondi tingimuste p. 12.1.1)
Edukustasu 20% osalt, mis ületab 8% aastast sisemist tulukuse määra (vt täpsemalt fondi tingimuste p. 12.1.2)
Fondijuht Sander Pullerits
Fondi valuuta EUR
Fondivalitseja AS Birdeye Capital
Registrikood: 12517814
Aadress: Tartu mnt 25, 10117 Tallinn
Telefon: (+372) 607 0220
E-post: info@birdeyecapital.com
Järelevalve Eesti Finantsinspektsioon
Audiitor KPMG Baltics OÜ
Hindaja Metsakorralduse Büroo OÜ
Depositoorium Swedbank AS
Aadress: Liivalaia 8, 15040 Tallinn
Telefon: (+372) 631 0310
E-post: info@swedbank.ee
Fondivalitseja osalus fondis 0,70% kõikidest väljalastud osakutest